PL
EN

6 elementów kontrolnych w procesie śrutowania wirnikowegoPrzejdź do kontaktu  

Czytaj całość artykułu

kontrola procesu śrutowania


Utrzymanie ciągłości pracy w zakładach produkcyjnych, w których prowadzona jest obróbka strumieniowo-ścierna odgrywa istotną rolę z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Dlatego, żeby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych przestojów w produkcji i zachować stałe tempo realizacji zleceń wskazana jest systematyczna kontrola wybranych elementów procesu.


proces śrutowania


W trakcie użytkowania urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na:


Ilość ścierniwa – kontrola i zapewnienie optymalnej ilości materiału ściernego w lejach zasypowych to podstawa codziennej obsługi maszyn śrutujących. Pozwala uniknąć niezaplanowanych przerw w trakcie prowadzenia prac oczyszczania.


Łopatki – są podstawowymi elementami systemu rzutowego, które odpowiadają za podaż ścierniwa do kabiny, pełniąc ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesu śrutowania. Duże siły działające na łopatki zwiększają obowiązek okresowych przeglądów poziomu ich zużycia.


Węże zasypowe – odpowiadają za transport ścierniwa, dlatego cykliczna kontrola ich szczelności pozwala na czas wykryć wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia widoczne gołym okiem. Przestoje pracy związane z pęknięciem węży, poluzowaniem obejm lub innymi uszkodzeniami są możliwe do uniknięcia, jeśli w porę zostaną zauważone, zgłoszone i naprawione.


Stan nasmarowania – optymalne nasmarowanie łożysk i podzespołów odpowiedzialnych za przenoszenie siły wpływa na niwelowanie tarcia oraz wszelkich oporów elementów pracujących w ruchu, co przyczynia się do wydłużenie ich żywotności.


Stan filtrów – prawidłowe funkcjonowanie układu filtracyjnego jest gwarantem bezpieczeństwa pracy i pozwala utrzymać efektywność śrutowania w odpowiednim zakresie. Dlatego okresowa kontrola filtrów powinna być przeprowadzana należycie, a zużyte części układu wymagające wymiany należy zastąpić nowymi.


Wyłożenia – zabezpieczają przed uszkodzeniami elementów wewnętrznych śrutowni wykonanych z materiałów o słabszej strukturze. Okresowy przegląd stanu eksploatacji wyłożeń zapewnia dłuższą żywotność maszyny, jak również wpływa na bezpieczeństwo pracy operatorów.


Jeśli podczas prowadzenia prac w śrutowni wirnikowej zostaną stwierdzone nieprawidłowości działania wymienionych wyżej punktów kontrolnych, należy skontaktować się z serwisem maszyny, który zdalnie zaproponuje wstępne rozwiązanie usterki.


×


Przesuwaj poniższą tabelkę w poziomie, aby zobaczyć jej pełną zawartość.

Produkty Cena Ilosć Łącznie netto

Netto: 0.00 PLNPrzejdź do kasy