PL
EN

Informacje prawne

Kliknij tutaj, aby przejśc do kontaktu

POLITYKA PRYWATNOŚCI - ZASADY PODSTAWOWE

Alumetal-Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przykłada dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu internetowego pod adresem https://alumetal-technik.com

Zasady zachowania poufności są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa.

Alumetal-Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest Alumetal-Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 111, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000657998, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:9471988524, REGON:366311280, telefon: 42 650 47 87 e-mail: info@alumetal-technik.com (dalej jako „Alumetal-Technik” lub „Administrator”)

DANE WYMAGANE PODCZAS KORZYSTANIA z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W formularzu kontaktu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://alumetal-technik.com/kontakt konieczne jest podanie danych osobowych tj. imienia, nazwiska, firmy, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca złożenie zapytania oraz odpowiedź na nie.

Aby za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony internetowej przesłać pytania odnośnie towarów i usług oferowanych przez Administratora w celu ewentualnych: umowy sprzedaży lub umowy zlecenia realizacji usług, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, firmy  oraz danych w postaci numeru telefonu i adresu e- mail. Przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Administratora jest uzasadnione na potrzeby wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. Zaniechanie podania powyższych danych uniemożliwi nam skuteczną odpowiedź na zgłoszenie Użytkownika.

W celu wywiązania się przez Alumetal–Technik z obowiązków związanych z realizacją zamówień towarów i usług, dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: współpracownikom, którzy w ramach naszego przedsiębiorstwa zajmują się obsługą i realizacją zamówień, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom programów komputerowych oraz osobom zajmującym się obsługą poczty e-mail, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, dane Użytkowników będą przechowywane przez okres 3 lat.

Użytkownik ma prawo do: dostępu do treści udostępnionych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, korzystając z danych teleadresowych wskazanych powyżej.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH EKSPLOATACYJNYCH

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z późn. zm.), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Nasz serwis pod adresem https://alumetal-technik.com/ używa cookies. w niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

PLIKI COOKIES

Alumetal-Technik dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony, kontakt z naszym przedsiębiorstwem i składanie zapytań oraz zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę w realizacji zamówień informujemy, że poruszając się po stronie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową. Pliki te można uznać za pożyteczne, ponieważ pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje Użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Wykorzystujemy pliki cookies do:

zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zleceń. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

Stosowane przez Administratora piki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z serwisu Administratora.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W SWOJEJ PRZEGLĄDARCE?

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności Alumetal-Technik Sp. z o.o. Sp. k.

O wszelkich zmianach poinformujemy Użytkowników serwisu na stronie: https://www.alumetal-technik.com/.

KONTAKT

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: info@alumetal-technik.com. Serwis internetowy działający pod adresem: https://alumetal-technik.com/ prowadzony jest przez Alumetal-Technik Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 111, 91-222 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000657998, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP:9471988524, REGON:366311280.

×


Przesuwaj poniższą tabelkę w poziomie, aby zobaczyć jej pełną zawartość.

Produkty Cena Ilosć Łącznie netto

Netto: 0.00 PLNPrzejdź do kasy