PL
EN

Dozownik SP-Unit marki Kovo Staněk to element wyposażenia śrutownic, który usprawnia pracę i rozwiązuje problem właściwego dozowania preparatu zapobiegającego zaolejaniu ścierniw. Precyzyjna aplikacja absorbentu do kabiny śrutującej to podstawa by uzyskać odpowiednie efekty w postaci śrutu wolnego od olejów i innych zanieczyszczeń płynnych, które są przyczyną zbrylania ścierniw i nieefektywnej obróbki powierzchniowo-ściernej.

SP-Unit – poprawa procesu technologicznego

Zbiornik powstał po to by ułatwić dozowanie preparatu odolejającego medium śrutujące oraz zautomatyzować pracę operatora obsługującego śrutownicę w celu zapewnienia optymalnych właściwości adhezyjnych powierzchni przygotowywanych do nakładania powłok ochronnych. Niedostateczna podaż preparatu skutkuje nie usunięciem wszystkich zanieczyszczeń olejowych. Natomiast zbyt duża jego ilość może spowodować osadzanie się proszku na oczyszczanych powierzchniach, dlatego tak bardzo zwracamy uwagę na odpowiednie dozowanie.


Dla Kogo?

SP-Unit został stworzony dla zakładów produkcyjnych, które borykają się z problemem zaolejenia wstępnego detali do śrutowania. Technologia dozowania absorbentu wspiera działy przygotowania powierzchni, kontroli jakości, a przede wszystkim działy nakładania powłok ochronnych. Dla tych ostatnich jakość powierzchni po śrutowaniu jest kluczowa, dlatego wykorzystanie SP-Unit może okazać się nieuniknione. 

Budowa i zasada działania

Dozownik został zaprojektowany tak by po wsypaniu absorbentu do leja zasypowego dalsza praca odbywała się w sposób ciągły i automatyczny. Dozowanie proszku kontrolowane jest przez regulowany przekaźnik czasowy, który otwiera się i zamyka w przedziałach czasowych zaprogramowanych na panelu sterującym. Transport odbywa się drogą pneumatyczną dzięki rurze biegnącej z dozownika do części maszyny ze zgarniaczami śrutu i następuje bezpośrednio po rozpoczęciu cyklu śrutowania. 

Parametry dozownika


Następnie proszek doprowadzany jest do zbiornika, by dokładnie wymieszać się ze ścierniwem. Sorbent, który wiąże substancje oleiste w kabinie śrutującej z materiałem ściernym jest zasysany do jednostki filtrującej podczas cyklu śrutowania. Następnie po wychwyceniu substancji oleistych jest wpuszczany do pojemnika zbiorczego wraz z pyłem.


Dozownik SP-Unit to sprawdzony element maszyn śrutujących do obróbki powierzchniowo-ściernej, który zapewnia lepsze efekty całego procesu technologicznego. Jego uniwersalność umożliwia podłączenie do praktycznie każdej maszyny śrutującej, zarówno automatycznej, jak i ręcznej.

W celu omówienia bezpłatnej konsultacji, zapraszamy do kontaktu z doradcami technicznymi firmy Alumetal-Technik telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
Dozownik SP-Unit

Dozownik SP-Unit

×


Przesuwaj poniższą tabelkę w poziomie, aby zobaczyć jej pełną zawartość.

Produkty Cena Ilosć Łącznie netto

Netto: 0.00 PLN



Przejdź do kasy